Giải zùm em với mi em nộp r

Giải zùm em với mi em nộp r

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  bạn bổ sung đề để giải những câu còn lại

  Giải thích các bước giải:

  T=2π.căn(l/g), vậy T tỉ lệ thuận với căn(l), và T không phụ thuộc vào m hay alpha.

  Kết quả thí nghiệm m thay đổi làm t thay đổi vì m thay đổi dẫn đến ma sát không khí lên quả cầu thay đổi (lực cản) làm giảm biên độ, dẫn đến thời gian có sai lệch ở các cảm biến

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse