Giải pt: tan2x=tanx. Chỉ mk cách kết hợp điều kiện để xem nghiệm x tìm ra thỏa hay k vs ạ. Xin cảm ơn

Giải pt: tan2x=tanx. Chỉ mk cách kết hợp điều kiện để xem nghiệm x tìm ra thỏa hay k vs ạ. Xin cảm ơn

Share

1 Answer

 1. Đáp án: với những câu đơn giản thế này thì đa phần luôn thỏa mãn ĐKXĐ , k cần xét nhé

  Với những bài phức tạp thì bạn xét nghiệm trên đường tròn lượng giác

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giải pt: tan2x=tanx. Chỉ mk cách kết hợp điều kiện để xem nghiệm x tìm ra thỏa hay k vs ạ. Xin cảm ơn

Giải pt: tan2x=tanx. Chỉ mk cách kết hợp điều kiện để xem nghiệm x tìm ra thỏa hay k vs ạ. Xin cảm ơn

Share

1 Answer

 1. Đáp án: với những câu đơn giản thế này thì đa phần luôn thỏa mãn ĐKXĐ , k cần xét nhé

  Với những bài phức tạp thì bạn xét nghiệm trên đường tròn lượng giác

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse