Giải hộ với ạ mai mình lên bảng kiểm tra rồi nhưng ki biết làm mong mọi ngươf giúp vớ ạ

Giải hộ với ạ mai mình lên bảng kiểm tra rồi nhưng ki biết làm mong mọi ngươf giúp vớ ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Bài 23:

  Ta có IM = IN, IK // MP // NQ

  ⇒ PK = KQ

  ⇒ x = 5dm

  Bài 24:

  Gọi P, Q, K lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A, B, C xuống xy.

  + AP ⊥ xy và BQ ⊥ xy ⇒ AP // BQ

  ⇒ Tứ giác ABQP là hình thang.

  + CK ⊥ xy ⇒ CK // AP//BQ

  + Hình thang ABQP có AC = CB (gt) và CK // AP // BQ

  ⇒ PK = KQ

  ⇒ CK là đường trung bình của hình thang

  ⇒ CK = (AP + BQ)/2.

  Mà AP = 12cm, BQ = 20cm ⇒ CK = 16cm.

  Vậy khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy bằng 16cm.

  Bài 25:

  + ΔABD có DE = EA và DK = KB

  ⇒ EK là đường trung bình của ΔDAB

  ⇒ EK // AB

  + Hình thang ABCD có: AE = ED và BF = FC

  ⇒ EF là đường trung bình của hình thang ABCD

  ⇒ EF // AB// CD

  + Qua điểm E ta có EK // AB và EF // AB nên theo tiên đề Ơclit ta có E, K, F thẳng hàng.

  —-BAO Đúng luôn nhe—-

  #Hình_tự_vẽ

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse