Giải hộ mik bài này với : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn , đường cao AH . Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của H trên AB , AC . Chứng minh AM*AB=AN*AC

Giải hộ mik bài này với : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn , đường cao AH . Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của H trên AB , AC . Chứng minh AM*AB=AN*AC

Share

1 Answer

 1. Đáp án: hình không đẹp lắm, mong cậu thông cảm.

  Có : AH là đường cao của tam giác ABC=> goc AHB =900

  Tam giác AHB vuông tại H có AM là đường cao

  => AM.AB = AH2 (dinh li d/cao trong tam giac vuong

  Tam giac AHC vuong tai H có AN là đường cao

  => AN.AC = AH2 (dinh li d/cao trong tam giac vuong

  Nen AM.AB =AN.AC

  b,Tam giác AHB vuông tại H,=> cot B = BH/AH

  Tam giác AHC vuông tại H => cotC = CH/AH

  Co H thuoc BC (gt) => BC=BH+CH =[AH(BH+CH)]/AH=AH(cot B+cotC)

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse