Giải hộ em bài 1 và bài 2 ghi rõ dùm em với ạ em cảm ơn

Giải hộ em bài 1 và bài 2 ghi rõ dùm em với ạ em cảm ơn

Share

1 Answer

 1. 1,Giải thích các bước giải:

  a) xA=10t

  xB=40 +6t

  b)xA=40+10t

  xB=40 +6t

  2,ta có pt chuyển động của 2 xe là

  xA=50t

  xB=20+30t

  Thay giá trị t=1 ta thấy xA=xB

  => 2 xe gặp nhau lúc 1h

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse