Giải giúp mk câu này vs các bạn ơi:” Cho hình chóp S ABCD . có SA vuông góc ( ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Tính thể tích SABCD . biết AB= a, AD =

Giải giúp mk câu này vs các bạn ơi:” Cho hình chóp S ABCD . có SA vuông góc ( ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Tính thể tích SABCD . biết AB= a, AD =2a , SA =3a .”

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giải giúp mk câu này vs các bạn ơi:” Cho hình chóp S ABCD . có SA vuông góc ( ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Tính thể tích SABCD . biết AB= a, AD =

Giải giúp mk câu này vs các bạn ơi:” Cho hình chóp S ABCD . có SA vuông góc ( ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Tính thể tích SABCD . biết AB= a, AD =2a , SA =3a .”

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse