Giải giúp mình bài tập 11 trang 27 SGK Vật lý 10 với ạ

Giải giúp mình bài tập 11 trang 27 SGK Vật lý 10 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Gọi t1 là thời gian rơi tự do của hòn đá từ miệng hang xuống đáy:

  t1=

  2h

  g

  => h=

  gt

  2

  1

  2

  (1)

  Gọi t2 là thời gian để âm đi từ đáy đến miệng hang:

  t2=

  h

  vkk

  =

  h

  330

  => h=330t2 (2)

  Ta có

  gt

  2

  1

  2

  =330t2

  => t

  2

  1

  =

  2.330t2

  g

  ≈67,3t2 (3)

  Mặt khác ta có t1+t2=4(s)⇒t2=4−t1 (4)

  Thay (4) vào (3) ta được phương trình :

  t

  2

  1

  −67,3.(4−t1)=0 ⇔t

  2

  1

  +67,3t1−269,2=0 ⇔[ t1=3,7869≈3,8s t1=−71<0( loại )

  Thay t1=3,8s vào (1)

  =>h=

  gt

  2

  1

  2

  => h=

  9,8.(3,7869)2

  2

  =70,2689

  => h≈70,3(m).

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse