Giải giúp em bài này với ạ Sin(2x+20°)= –√3/2

Giải giúp em bài này với ạ Sin(2x+20°)= –√3/2

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: bấm shift sin căn 3/2 ra

    <=> 2x+20 độ = ( đáp án của căn 3/2 ) + k2.180 độ

    rồi làm như bthg

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse