Giải đề này cho mik vs

Giải đề này cho mik vs

Share

1 Answer

  1. 1. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

    2. Người nghèo nhất không phải là một người không có một xu dính túi mà là người không có lấy một ước mơ.

    3. Con người ai cũng cần có ước mơ.

    4. ” Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh” vì cuộc sống cũng giống như bức tranh, muôn vàn hình ảnh màu sắc khác nhau. Cuộc sống cũng vậy, nếu bạn muốn nó tốt sẽ tô toàn màu hồng, nhưng khi không có ước mơ hay ý chí thì bức tranh của bạn toàn màu đen thôi.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse