Giải ?1 hình học lớp 7 bài 5

Giải ?1 hình học lớp 7 bài 5

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  bài 1;ΔABC và ΔA’B’C’ có:

  AB = A’B’

  ∠B = ∠B’

  BC = B’C’

  ⇒ ΔABC = ΔA’B’C’ (cạnh – góc – cạnh)

  chúc bạn học tốt +cho mình xin 1 cảm ơn

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse