Giá trị hàm số y =sin2x + căn 3 cos 2x + 1 là nữa đoạn [ a ;b) tính T= a + b. Số đồng biến trên khoảng( – pi trên 2 ;pi trên 2) A = cos x; B = -tanx ;

Giá trị hàm số y =sin2x + căn 3 cos 2x + 1 là nữa đoạn [ a ;b) tính T= a + b.
Số đồng biến trên khoảng( – pi trên 2 ;pi trên 2) A = cos x; B = -tanx ;C y = sinx ;D y = cotx giải thích Vì sao chọn đáp án đó giúp em với

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Đoạn [a;b] thì mới đúng bạn ạ!
  $\begin{array}{l}
  Ta\,co:\\
  – 2 \le \sin 2x + \sqrt 3 \cos 2x \le 2\\
  \Rightarrow – 1 \le y \le 3\\
  \Rightarrow a = – 1,b = 3\\
  \Rightarrow a + b = 2
  \end{array}$
  Câu 2: bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra thì sẽ thấy nhé

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse