xét tính chẵn lẻ của hàm số: a, y = |2x + 1| + | 2x – 1| b, y = |2x – 1| + | 2x + 1| c, y = |x + 1| – | x – 1|

xét tính chẵn lẻ của hàm số:
a, y = |2x + 1| + | 2x – 1|
b, y = |2x – 1| + | 2x + 1|
c, y = |x + 1| – | x – 1|

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) $\begin{array}{l}
  TXD:\,D = R\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  \forall x \in D \Rightarrow – x \in D\\
  f\left( { – x} \right) = \left| {2.\left( { – x} \right) + 1} \right| + \left| {2.\left( { – x} \right) – 1} \right| = \left| {1 – 2x} \right| + \left| { – 2x – 1} \right| = \left| {2x – 1} \right| + \left| {2x + 1} \right| = f\left( x \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}$
  Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
  Các ý khác em làm tương tự.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse