Em hỏi với ạ Ngưỡng nghe của tai người như thế nào ạ?

Em hỏi với ạ
Ngưỡng nghe của tai người như thế nào ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

   Ngưỡng nghe của tai người là: Khoảng từ 20Hz đến 20000Hz trong đó:

   20Hz là hạ âm, 20000Hz là siêu âm.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Em hỏi với ạ Ngưỡng nghe của tai người như thế nào ạ?

Em hỏi với ạ
Ngưỡng nghe của tai người như thế nào ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

   Ngưỡng nghe của tai người là: Khoảng từ 20Hz đến 20000Hz trong đó:

   20Hz là hạ âm, 20000Hz là siêu âm.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse