Em hiểu thế nào là trung thực

Em hiểu thế nào là trung thực

Share

1 Answer

  1. Trung thực là thật thà, ngay thẳng, không gian dối. Người có đức tính trung thực là người luôn nói đúng sự thật, không làm sai lệch sự thật, ngay thẳng, thật thà.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse