Em hãy viết 1 đoạn văn trình bày cảm nhận của mình về tình bạn cao đẹp của Nguyễn Khuyến và Dương khuê được thể hiện trong bài thơ Khóc Dương Khuê

Em hãy viết 1 đoạn văn trình bày cảm nhận của mình về tình bạn cao đẹp của Nguyễn Khuyến và Dương khuê được thể hiện trong bài thơ Khóc Dương Khuê

Share

1 Answer

  1. Phần tô cam đậm là phần ghi nhớ nên bợn hăm cần để ý nhé

    phần dưới là đoạn văn trình bày cảm nhận của mk,rất mong bạn tham khảo

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse