đường phân giác là j ạ ???

đường phân giác là j ạ ???

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Đường phân giác của một góc chia góc đó thành hai góc có độ lớn bằng nhau. Bất kỳ góc nào cũng chỉ có duy nhất một đường phân giác. Mọi điểm trên một đường phân giác cách đều hai đường thẳng hợp thành góc mà nó chia đôi.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse