dựa vào truyện người nông dân và các con trai nêu nội dung văn bản và hàm ý của người cha với on trai qua câu nói trc lúc ra đi

dựa vào truyện người nông dân và các con trai nêu nội dung văn bản
và hàm ý của người cha với on trai qua câu nói trc lúc ra đi

Share

1 Answer

  1. Chào bạn, bạn tham khảo nhé:

    Nội dung câu chuyện: Người cha muốn khuyên các con mình yêu lao động và chăm chỉ lao động, chỉ có nhờ sự lao động của chính mình mới có được sự giàu có bền vững.

    Hàm ý của người cha nói với con trai qua câu nói: Ông muốn các con mình hãy xới đất lên, trồng trọt cây cối.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse