đọc lại bài nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi ? bài 1 tập làm văn sgk tv 5 tập 1

đọc lại bài nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi ?
bài 1 tập làm văn sgk tv 5 tập 1

Share

1 Answer

  1. Khách nước ngoài ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, các triều vua đã tổ chức được 185 khoa thi lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse