Đố bạn biết: Nước cường toan là gì ?

Đố bạn biết:
Nước cường toan là gì ?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Lời giải: Là hỗn hợp gồm một thể tích dung dịch axit nitric đặc và 3 thể tích dung dịch axit clohidric đặc. Có tính oxi hoá mạnh, hoà tan được vàng, bạch kim và hợp kim không tan trong các dung dịch axit vô cơ thông thường.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Đố bạn biết: Nước cường toan là gì ?

Đố bạn biết:
Nước cường toan là gì ?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Lời giải: Là hỗn hợp gồm một thể tích dung dịch axit nitric đặc và 3 thể tích dung dịch axit clohidric đặc. Có tính oxi hoá mạnh, hoà tan được vàng, bạch kim và hợp kim không tan trong các dung dịch axit vô cơ thông thường.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse