Điều gì gợi nhắc nhân vật “tôi” nhớ về kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên? Những kỉ niệm này của nhân vật “tôi” được diễn tả theo trình tự như thế n

Điều gì gợi nhắc nhân vật “tôi” nhớ về kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên? Những kỉ niệm này của nhân vật “tôi” được diễn tả theo trình tự như thế nào?

Share

1 Answer

 1. – Những điều đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên: thời tiết cuối thu, lá rụng ngoài đường nhiều, trên không có những đám mây bàng bạc

  – Kỉ niệm được diễn tả theo trình tự thời gian:

  + Từ hiện tại hồi tưởng về quá khứ: tiết trời cuối thu, hình ảnh em nhỏ tới trường

  + Dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” về con đường cùng mẹ tới trường

  + Cảm giác nhân vật “tôi” khi nhìn thấy ngôi trường trong ngày khai giảng

  + Tâm trạng hồi hộp của nhân vật “tôi” khi vào ngồi vào chỗ của mình trong giờ học đầu tiên.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse