chuyển động thẳng đều là gì

chuyển động thẳng đều là gì

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse