Chương trình máy tính là gì

Chương trình máy tính là gì

Share

1 Answer

 1. Chương trình máy tính là một tập hợp các hướng dẫn cho việc thực hiện nhiệm vụ của một máy tính. Một máy tính đòi hỏi các chương trình phải hoạt động và thường thực hiện các lệnh chương trình ở bộ phận xử lý trung tâm. Một chương trình máy tính được viết bằng một ngôn ngữ lập trình.

  Một số ví dụ về các chương trình máy tính:

  Một trình duyệt web như Mozilla Firefox và Apple Safari có thể được sử dụng để xem các trang web trên internet.

  Một bộ phần mềm văn phòng có thể được sử dụng để viết các tài liệu hoặc bảng tính.

  Trò chơi video là những chương trình máy tính.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse