cho tam giác ABC vuông tại A, có 2 đường trung tuyến BE và AD. Biết AB=1cm . Tính diện tích tam giác ABC. Giúp mk vs

cho tam giác ABC vuông tại A, có 2 đường trung tuyến BE và AD. Biết AB=1cm . Tính diện tích tam giác ABC. Giúp mk vs

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Ta có góc BEA = góc DAB = góc DBA

  => tam giác BAE đồng dạng tam giác CAB

  => AC/AB = AB/AE

  => AC .AE = 6 <=> AC^2 = 12 ( AE = 1/2 AC)

  Pytago :

  BC^2 = AC^2 + BC^2 = 24

  => BC = 3 căn2

  dung ko ta

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse