cho tam giác ABC có A^=90 độ.kẻ ah vuông góc vơi bc(h thuộc BC).kẻ he vuông góc ac(e thuộc ac).a)vì sao AB //HE.b)cho biết B^ bằng 60 độ.tính AHE và B

cho tam giác ABC có A^=90 độ.kẻ ah vuông góc vơi bc(h thuộc BC).kẻ he vuông góc ac(e thuộc ac).a)vì sao AB //HE.b)cho biết B^ bằng 60 độ.tính AHE và BAH

Share

1 Answer

 1. a) Ta có AB ⊥ AC

  HE ⊥ AC

  Suy ra AB // HE

  b) B^=60 => C^= 90-60=30

  => HAC^=90-C^= 90-30=60

  =>AHE^=90-HAC^=90-60=30

  Mà AB // HE (cmt) => AHE=BAH=30

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse