Cho q1=3.10^-8Cva q2=-4.10^-8C duoc dat cach nhau 10cm trong chan khong.tim cuong do dien truong tai M trong cac truong hop sau M la tru ng diem

Cho q1=3.10^-8Cva q2=-4.10^-8C duoc dat cach nhau 10cm trong chan khong.tim cuong do dien truong tai M trong cac truong hop sau
M la tru ng diem cua q1,q2
M cach q1 15cm, cach q2 5 cm
Tim diem M sao cho cuong do dien truong bang 0

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse