Cho mình hỏi nghĩa chính xác của câu này với ạ: The keeper had no sooner opened the case door than the lion attacked him

Cho mình hỏi nghĩa chính xác của câu này với ạ:
The keeper had no sooner opened the case door than the lion attacked him

Share

1 Answer

  1. no sooner … than … : vừa mới/ngay khi … thì đã … (hoặc không sớm hơn)

    Câu đó dịch là: Người quản lý vừa mở cửa thì con sư tử tấn công ông ta.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse