Cho hình thang cân ABCD( AB//CD, AB

Cho hình thang cân ABCD( AB//CD, AB

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì ABCD là hình thang cân nên AD = BC

  mà AB//CD

  AE, BF vuông góc DC => AE//BF

  => AE=BF

  xét tam giác AED và tam giác BFC có AE=BF, AD=BC, góc E = góc F = 90

  => tam giác AED=BFC(tam giác vuông có 1 cạnh huyền và cạnh bên bằng nhau)

  => DE=CF

  (hoặc cũng có thể chứng minh DE=CF bằng định lý pytago)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse