Cho hình thang ABCD . Gọi E;F thứ tự là trung điểm AB và CD. M là giao điểm À và DE. N là giao điểm BF và CE.CMR các đường thẳng AF , AC và MN đồng qu

Cho hình thang ABCD . Gọi E;F thứ tự là trung điểm AB và CD. M là giao điểm À và DE. N là giao điểm BF và CE.CMR các đường thẳng AF , AC và MN đồng quy

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  b) * Xét Δ NDC có:

  FD = FC ( vì F là trung điểm DC)

  mà FM // CN

  => M là trung điểm DN

  => DM = MN (3)

  * Xét Δ ABM có:

  EA = EB ( vì E là trung điểm AB)

  mà AM // EN

  =>N là trung điểm MB

  =>MN=NB (4)

  Từ (3) và (4) => DM = MN = NB (đpcm)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse