cho hình chóp sabc có đáy là tam giác đều cạnh a.Các mặt bên (sab),(sac) vuông góc với đáy abc,góc giữa sb và(abc)=60.tính V chóp?Chỉ mình với,mình cá

cho hình chóp sabc có đáy là tam giác đều cạnh a.Các mặt bên (sab),(sac) vuông góc với đáy abc,góc giữa sb và(abc)=60.tính V chóp?Chỉ mình với,mình cám ơn.

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse