cho h/thang ABCD (A=B=90 độ).Gọi E là điểm đối xứng C qua AD.Gọi i là giao điểm DE với AD.Tia Ci cắt AB ở E. a )c/m ID là tia p/g góc CIE. b)c/m F đối

cho h/thang ABCD (A=B=90 độ).Gọi E là điểm đối xứng C qua AD.Gọi i là giao điểm DE với AD.Tia Ci cắt AB ở E.
a )c/m ID là tia p/g góc CIE.
b)c/m F đối xứng B qua AD

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse