cho em hỏi nước để muối dưa chua khi lên men là giới gì và đại diện giới đó là gì ạ ?

cho em hỏi nước để muối dưa chua khi lên men là giới gì và đại diện giới đó là gì ạ ?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    Nước muối dưa chua khi lên men do vi khuẩn lên men lactic, ngoài ra có các VSV khác: nấm…

    thuộc giới nguyên sinh

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse