cho em hỏi câu này Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15$\Omega $ và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là \(0,3 A\) . Hiêụ điện thế giữ

cho em hỏi câu này
Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15$\Omega $ và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là \(0,3 A\) . Hiêụ điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu?
A. U = 5 V B. U = 15,3 V C. U = 4,5 V D. Một giá trị khác

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

cho em hỏi câu này Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15$\Omega $ và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là \(0,3 A\) . Hiêụ điện thế giữ

cho em hỏi câu này
Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15$\Omega $ và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là \(0,3 A\) . Hiêụ điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bao nhiêu?
A. U = 5 V B. U = 15,3 V C. U = 4,5 V D. Một giá trị khác

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse