Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB=21,góc C = 40 độ.tính các cạnh còn lại

Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB=21,góc C = 40 độ.tính các cạnh còn lại

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Xét △ABC vuông tại A, ta có:

  BC2 = AB2 + AC2 (Py-ta-go)

  BC2 = 212 + 282 = 1225

  => BC = 1225−−−−√=35 cm

  Xét △ABC, có:

  AD là tia phân giác

  => BDDC=ABAC

  Hay: BDAB=DCAC

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  BDAB=DCAC=BD+DCA/B+AC=BCA/B+AC=3521+28=57

  ⇒BD=5AB/7=5.217=15

  CD=5AC/7=5.287=20

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse