Cho A= 3^1+3^2+3^3+…+3^2006 a) Rút gọn A b) Tìm x để: 2A+3=3^x

Cho A= 3^1+3^2+3^3+…+3^2006
a) Rút gọn A
b) Tìm x để: 2A+3=3^x

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a) A=(3^2007-3):2

  Giải thích các bước giải:a) A=3^1+…+3^2006

  3A=3*(3^1+…+3^2006)

  3A=3^2+…+3^2007

  3A-A= (3^2+…+3^2007)-(3^1+…+3^2006)

  2A= 3^2007-3^1

  A =(3^2007-3):2

  còn phần b thì mk ko bít thành thật xin lỗi bạn

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse