cho 3 điểm A B C không thẳng hàng có bao nhiêu vectơ khác không được xác định các điểm đã cho

cho 3 điểm A B C không thẳng hàng có bao nhiêu vectơ khác không được xác định các điểm đã cho

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: có 6 véctơ đó là : AB−→−;BA−→−;AC−→−;CA−→−;BC−→−;CB−→−

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse