Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong bài thơ mẹ của đỗ trung quân

Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong bài thơ mẹ của đỗ
trung quân

Share

1 Answer

 1. * Các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ:

  -Câu hỏi tu từ: Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ ?

  – Điệp ngữ: ai níu nổi?

  – Đối : Con mỗi ngày một lớn lên / Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

  – ẩn dụ: hoàng hôn – mẹ già

  * Hiệu quả:

  – tăng sức gợi hình, gợi cảm, tăng hiệu quả diễn đạt

  – thể hiện tình cảm của con đối với mẹ, sự vội vàng của con trước thời gian trôi qua mau khi tuổi mẹ đã già.

  * Nội dung chính của đoạn thơ:

  – tình cảm yêu thương trân trọng của con đối với sự hi sinh thầm lặng của mẹ và hãy yêu thương mẹ khi mẹ còn bên ta.

  – Sự sợ hãi, muốn níu kéo của con trước bước đi khắc nghiệt của thời gian trong khi tuổi mẹ ngày một già.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse