Chỉ emm câu c với ạ mong mọi ng giúp với

Chỉ emm câu c với ạ mong mọi ng giúp với

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gửi bạn đáp án

  Giải thích các bước giải:

  PTCĐ tổng quát: x=x0+v0.t+1/2.a.tˆ2

  vậy 1/2.a=-2 => a=-4 m/s2

  v0=10 m/s

  x0=50 m

  c, Thời gian để vật giảm vận tốc từ 10m/s xuống 3m/s là:

  t=(3-10)/a=(3-10)/(-4)=1,75 s

  Quãng đường vật đi được khi đạt vận tốc 3m/s là:

  s=x-x0=(-2.1,75ˆ2+10.1,75+50)-50=11,375 m

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse