châu á có nguồn khoáng sản nào

châu á có nguồn khoáng sản nào

Share

1 Answer

  1. Khí đốt, than, sát, crôm và một số kim loại màu như đóng, thiếc,…Nhưng dùng chủ yếu nhất là dầu mỏ

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse