Chất khi lên men trực tiếp tạo ra ancol etylic .

Chất khi lên men trực tiếp tạo ra ancol etylic .

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse