Câu này làm như thế nào ạ?

Câu này làm như thế nào ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án A

  Lời giải:

  Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên ab<0, ta loại D

  Hàm số có $\lim_{x \to \infty} y$ = + ∞ nên a>0, ta loại C

  Ngoài ra đồ thị hàm số đi qua điểm O(0;0) nên loại B.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Câu này làm như thế nào ạ?

Câu này làm như thế nào ạ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án A

  Lời giải:

  Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên ab<0, ta loại D

  Hàm số có $\lim_{x \to \infty} y$ = + ∞ nên a>0, ta loại C

  Ngoài ra đồ thị hàm số đi qua điểm O(0;0) nên loại B.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse