Câu hỏi: Cot^2(x+pi/4)=1

Câu hỏi: Cot^2(x+pi/4)=1

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $cot^{2}(x+\pi/4)=1$

  $TH1: cot(x+\pi/4)=1$

  $x+\pi/4=\pi/4+k2\pi$

  $x=k2\pi$

  $TH2: cot(x+\pi/4)=-1$

  $x+\pi/4=-\pi/4+k2\pi$

  $x=-\pi/2+k2\pi$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse