Câu hỏi 60 điểm: đặt 1 điện tích điểm q trong một từ trường do một nam châm gây ra thì điện tích điểm q có bị tác dụng một lực đẩy hay hút gì không?

Câu hỏi 60 điểm: đặt 1 điện tích điểm q trong một từ trường do một nam châm gây ra thì điện tích điểm q có bị tác dụng một lực đẩy hay hút gì không? Giải thích chi tiết giúp mình với. Trả lời hay mình vote 5 sao

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Do mỗi cực là 1 loại điện tích nên nếu cùng một loại điện tích thì chúng sẽ đẩy nhau. Như ta biết là dòng điện chạy từ âm đến dương nên nếu :

  – Hai cực âm đặt gần nhau thì elctron chuyển động đến miếng nam châm kia mà hai cực đều chuyển electron đến nhau nên các electron sẽ tự đẩy nhau bằng lực đẩy của các electron.

  – Cực dương thì đều hút electron nên nếu cùng hút thì nó sẽ tạo ra một lực đẩy do vật chủ không thay đổi vị trí.

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse