Câu 29 với ạ ad có công thức tính nhanh về cạnh đỉnh góc cho em luôn ạ , mà cho em hỏi góc phẳng của đỉnh là sao ạ mong ad sớm trả

Câu 29 với ạ ad có công thức tính nhanh về cạnh đỉnh góc cho em luôn ạ , mà cho em hỏi góc phẳng của đỉnh là sao ạ mong ad sớm trả lời

Share

1 Answer

  1. có 8 đường chéo qua tâm

    có 2C8 hình chữ nhật được tạo thành từ 2 trong 8 đường chéo

    1 hình chữ nhật tạo được 4 tam giác vuông

    có 4.2C8=112 tam giác vuông

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse