cách chuyển đổi từ hệ nhị phân sang thập phân và ngược lại ,từ thập phân lại nhị phân

cách chuyển đổi từ hệ nhị phân sang thập phân và ngược lại ,từ thập phân lại nhị phân

Share

1 Answer

  1. Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm chỉ dùng hai ký tự là 0 và 1 để biểu đạt một giá trị số.

    Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi một số từ thập phân sang nhị phân và ngược lại, cùng với phép toán cộng hai số nhị phân.

    Chuyển số thập phân sang số nhị phân

    Nguyên tắc của phương pháp này là lấy số cần chuyển đổi chia cho 2 (kết quả chỉ lấy phần nguyên), sau đó tiếp tục lấy kết quả chia 2 (và cũng chỉ lấy phần nguyên), kết quả số nhị phân thu được là tập hợp các số dư của các phép chia.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse