các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?

các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Ngay từ thời đại đồ đá, người ta đã tìm thấy dấu vết cư trú của con người ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt. Cũng chính vào thời điểm này, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện.

  vote cho mik nha

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?

các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Ngay từ thời đại đồ đá, người ta đã tìm thấy dấu vết cư trú của con người ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt. Cũng chính vào thời điểm này, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện.

  vote cho mik nha

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse