bộ xương người gồm mấy phần ?mỗi phần gồm những xương nào?hãy nêu khái niệm của những bộ xương đấy mik cần gấp ai hộ vs

bộ xương người gồm mấy phần ?mỗi phần gồm những xương nào?hãy nêu khái niệm của những bộ xương đấy
mik cần gấp ai hộ vs

Share

1 Answer

  1. – Phần đầu gồm khối xương sọ có 8 xương ghép lại tạo thành hộp sọ lớn chứa não. Xương mật nhỏ, có xương hàm. – Phần thân gồm cột sống có nhiều đốt sống khớp với nhau, cong ở 4 chỗ. Các xương sườn gắn với cột sống và xương ức tạo thành lồng ngực (bảo vệ tim phổi).

    – Bộ xương có chức năng:Tạo thành bộ khung nâng đỡ và giúp cơ thể có hình dạng nhất định.

    Là nơi bám của cơ giúp cơ thể vận động.

    Tạo thành các khoang bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể .

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse