Bộ ba số tự nhiên (3;5;16) có điều thú vị như sau: 3.5+1=4^2; 3.16+1= 7^2; 5.16 +1= 9^2 Các bộ ba số tự nhiên (1; 3; 8), (2; 4; 12) cũng có điều thú v

Bộ ba số tự nhiên (3;5;16) có điều thú vị như sau:
3.5+1=4^2; 3.16+1= 7^2; 5.16 +1= 9^2
Các bộ ba số tự nhiên (1; 3; 8), (2; 4; 12) cũng có điều thú vị đó. Em hãy giải thích tại sao? Có bao nhiêu bộ ba số tự nhiên như thế?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích

  (1; 3; 8) có : 1.3 + 1 = 22

  1.8 + 1 = 32

  3.8 + 1 = 52

  (2; 4; 12) có : 2.4 + 1 = 32

  2.12 + 1 = 52

  4.12 + 1 = 72

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse