Bạn giải đầy đủ cho mình nha ! Bài 1 : Tứ giác ABCD là hình gì, biết góc A = 90 độ, góc B = góc C = 110 độ

Bạn giải đầy đủ cho mình nha !
Bài 1 : Tứ giác ABCD là hình gì, biết góc A = 90 độ, góc B = góc C = 110 độ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Em xem lại đề bài xem đúng chưa nhé.
  Theo định lý tổng bốn góc trong tứ giác ta có:
  $\begin{array}{l}
  \widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = 360^\circ \\
  \Rightarrow \widehat D = 50^\circ
  \end{array}$
  Ta nhận thấy không có tính chất nào đặc biệt của tứ giác ABCD nên ABCD chỉ là tứ giác lồi.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse