bài tập luyện tập trang 36 sgk ngữ văn 10

bài tập luyện tập trang 36 sgk ngữ văn 10

Share

1 Answer

 1. Đăm Săn được thần linh giúp sức : “vậy thì cháu lấy một cái chày mòn, ném vào vành tai hắn là được”.-chỉ là một lời mách bảo ,còn thực hiện và thắng lợi là do Đăm Săn

  Đăm Săn bừng tỉnh , chộp ngay một cái chày mòn ném trúng vành tai kẻ thù.

  -Đăm Săn: giết chết được kẻ thù.

  -Mtao Mxây: thua cuộc.

  ->sức mạnh của chính nghĩa đã chiến thắng .Ca ngợi sức mạnh uy lực, tài năng của tù trưởng anh hùng Đăm Săn

  – Ông Trời là lực lượng phù trợ, giúp sức làm nên chiến thắng vẻ vang của người anh hùng

  – Ông Trời đại diện cho lực lượng thần linh, điều này có ý nghĩa là việc làm của Đăm Săn là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse