bài làm về project unit 2 lớp 8 tập một

bài làm về project unit 2 lớp 8 tập một

Share

1 Answer

  1. Hướng dẫn giải:

    Hello everyone. My name is Phong. I have a picture of the countryside scenery. In the picture, I have a wooden house, a beautiful river, a small boat and a field of wild flower. So what can I do there if I am in this scenery? I can bike along the river. I can pick flowers and sing while picking flowers. Besides, I can swim in the river and I can also boat on the river. Well more, I can lie and relax on the grass land and watch the clouds flying in the sky.

    Tạm dịch:

    Chào mọi người. Tôi tên là Phong. Tôi có một bức tranh về phong cảnh nông thôn. Trong ảnh, tôi có một ngôi nhà gỗ, một dòng sông đẹp, một chiếc thuyền nhỏ và một cánh đồng hoa dại. Thế thì tôi có thể làm những gì ở đó nếu tôi ở trong khung cảnh này? Tôi có thể đạp xe dọc bờ sông. Tôi có thể hái hoa dại và hát trong khi hái hoa. Ngoài ra, tôi có thể bơi trên sông và tôi cũng có chèo thuyền trên sông. Hơn nữa, tôi có thể nằm và thư giãn trên bãi cỏ và ngắm những đám mây bay trên bầu trời.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse